Утвърден е плана за управление на резерват “Тисата”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Нов Посетителски информационен център отвори врати в Банско

Мобилно приложение за ориентиране в Пирин

Вече е разработено и достъпно за инсталиране и ползване безплатно мобилно приложение за ориентиране в Пирин. То е създадено при изграждане на интернет базираната Географска информационна система на Национален парк Пирин.

Прессъобщение

Приключи маркиране границите на национален парк „ПИРИН“

ПОКАНА за заключителна среща по дейност “Маркиране на границите в НП Пирин”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН

РЕМОНТ НА ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Работа по маркиране на границите