Вътрешни правила за поддържане профила на купувача, изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача

Вътрешните правила за поддържане профила на купувача, изпращане на документи в регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача можете да видите тук