Последни No category

Нов Посетителски информационен център отвори врати в Банско

Обществено обсъждане на проект на план за управление на НП Пирин

Приключи Дейност № 1.3 от проекта

„Разработване и реализиране на система за ползването на лечебните растения на територията на НП „Пирин”,

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОФИШЕР

ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОФИШЕР

В последен етап на изпълнение  са дейностите по проекта за опазване и поддържане  популацията на балканската пъстърва.

GPS нашийници

Поставени са GPS нашийници на първите три диви кози в НП “Пирин”

Екип от специалисти постави три нашийника на диви кози на територията на НП „Пирин” – дейност, заложена за изпълнение по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” – Поддейност 1.1.1 „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”.

Лечебни растения

Балканска пастърва

Откриване на ПИЦ – Сандански

Официалното откриване на Посетителски информационен център в гр. Сандански

В Сандански беше открит новоизграденият Посетителски информационен и образователен център на дирекцията на Национален парк “Пирин”. Центърът е изграден със средства от Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и е част от проект “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, осъществяван от ДНП “Пирин”. Обектът е на стойност около 390 000 лева.
Информационният и образователен център е многофункционална сграда и разполага със зала за посетители, прожекционна зала, постоянна експозиция с интерпретативни модули за богатия растителен и животински свят в Пирин.
В центъра ще се организират и провеждат образователни дейности с деца от региона, както и с гостуващи ученически групи. Български и чуждестранни туристи ще могат да получават информация за биоразнообразието в Пирин, за най-интересните природни, културно-исторически и други забележителности в целия район. На посетителите ще се предлагат информационни и рекламни материали за Национален парк “Пирин” и за общините в района.
Новопостроената сграда ще бъде и административен офис за служителите от Парков участък „Каменица“ – един от петте паркови участъци на Дирекция „Национален парк Пирин“.

Участие на министър Искра Михайлова в пресконференция

Министър Искра Михайлова ще участва в пресконференция на тема: „30 години от включването на Национален парк „Пирин“ като обект към Конвенцията на ЮНЕСКО

Пресконференцията ще се състои на 25 ноември 2013 , от 11.00 часа в хотел „Триада“

Министър Искра Михайлова ще участва в пресконференция на тема: „30 години от включването на Национален парк „Пирин“ в Списъка на обектите към Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно наследство“, организирана от Дирекция „Национален парк Пирин“. Пресконференцията ще се състои на 25 ноември 2013 г., от 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Триада“, гр. София.

Официални гости на събитието ще бъдат Велислава Кръстева, зам. – министър на културата и Румяна Митрева, главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО в България.

Събитието е част от дейностите по проект „Устойчиво управление на НП „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ изпълняван от Дирекцията на парка. По време на пресконференцията ще бъде направен преглед на напредъка на проекта .

Участниците ще имат възможност да посетят Информационния център към Дирекция „Национален парк „Пирин“ в Банско и да се запознаят с образователните и туристически продукти, разработени по проекта.