Последни Новини

РАБОТНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДНП „ПИРИН“

Нов ПИЦ в гр. Банско

С бързи темпове израства новият посетителски информационен образователен център на Дирекция Национален парк „Пирин“ в гр. Банско

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти

Информационна среща по „Маркиране на границите на НП „Пирин”

ПОКАНА за среща за “Маркиране на границите НП Пирин”

Първа копка на ПИЦ в гр. Банско

Заседание на ОКС към Национален парк „Пирин“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.8 И 1.1.9 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на земноводни и влечуги на територията на НП „Пирин“,

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.2 И 1.1.3 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на дребни бозайници на територията на НП „Пирин“,

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 И 1.1.10 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на дневни и нощни птици на територията на НП „Пирин“, в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи”, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”,