Последни Новини

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТ 1.1.1 ОТ ПРОЕКТА

Изпълнението на Дейност 1.1.1 –  „Създаване условия за наблюдение на популацията на дивата коза (Rupicapra rupicapra balcanica) на територията на Национален парк „Пирин”,

Приключи изпълнението на дейности по т. 1.1.11 от проекта

„Дейности по опазване и поддържане популациите на жълта тинтява (Gentiana lutea)”, 1.1.12. „Дейности по опазване и поддържане популациите на мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi)” и 1.1.13. „Дейности по опазване и поддържане популациите на златовръх (Rhodiola rosea)”

Заседание на Обществения консултативен съвет

 

СЪОБЩЕНИЕ

  На 24.03.2015 г. /Вторник/ от 14.00 ч. в сградата на Д „НП Пирин”, гр. Банско, ул. България № 4, ще се проведе заседание на Обществения консултативен съвет към Дирекция „Национален парк Пирин” при следния

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“

Обучение за парковите служители – експерти и паркови охранители, бе осъществено на 17 февруари от Екипът по управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“.

ИЗГРАДЕНАТА ОТ ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН“ ПРОТИВОЛАВИННА СИСТЕМА РАБОТИ ЕФЕКТИВНО

ЕКСПЕРТНА РАБОТНА СРЕЩА И СЕМИНАР СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕТО НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

Работна среща – семинар със заинтересованите страни, организирана от фирма „Пролес инженеринг“ ООД, бе проведена на 27 и 28 януари в Пирин Голф Хотел, гр. Разлог.

Работна среща и семинар за актуализацията на Плана за управление на НП „Пирин“

Работна среща и семинар със заинтересованите страни, 27-28.01.2015 г. (вторник и сряда)
Тема: Представяне и обсъждане на на Част 4: Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите от актуализиращия се План за управление на НП „Пирин“.
Поканата, програмата и списъка на поканените може да се види тук.

ИЗГРАДЕНА Е СИСТЕМАТА ЗА ПРОТИВОЛАВИННА ЗАЩИТА

Приключи проучването на местообитанията на дивата котка

Приключи проучването на местообитанията на дивата котка, дейност 1.1.2 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“

Приключиха дейностите по проучване местообитанията на златката

Приключиха дейностите по проучване местообитанията на златката, дейност 1.1.3 от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“