Първа копка на ПИЦ в гр. Банско

    4 1 2 3

 

 

 

 

 

 

Стартира строежът на нов  посетителски информационен  център /ПИЦ/ в гр. Банско

ПИЦ в гр. Банско ще се изгради с финансови средства от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Госпожа Мария Лазарова, заместник главен директор на главна дирекция ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, и г-н Росен Баненски, директор на Национален парк „Пирин“, направиха символичната първа копка на новия Посетителски информационен образователен център на ДНП „Пирин“ в  гр. Банско.

На събитието присъстваха представители на  държавни и общински институции, неправителствени организации и медии.

 Посетителският информационен център в Банско ще бъде с разгърната площ 373 кв. метра. Той ще разполага с многофункционална зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин и националния парк, който е включен като защитена територия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Новият център ще дава възможност за образователни дейности с деца от региона. Тук ще бъдат посрещани български и чуждестранни туристи, които ще се запознават с красотата на планината, с изключителното биоразнообразие на Пирин и дейностите за неговото опазване.

Центърът се изгражда като част от големия проект, изпълняван от парковата дирекция –  “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда (2007-2013 г.)”. За изграждане и оборудване на новата сграда са одобрени 630 000 лв., а предвидените дейности трябва да приключат в рамките на три календарни месеца.