Информационна среща по „Маркиране на границите на НП „Пирин”

2 4 1 3

Днес , 09.04.2015 г. се проведе встъпителна информационна среща по дейност „Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на буферната зона на Световното природно наследство – Юнеско, с трайни знаци на терен.” от „Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран  от Оперативна програма Околна среда в сградата на ДНП „Пирин” , гр. Банско, ул. България №4

На срещата присъстваха  кметове на общини и кметства,експерти от общински администрации  и директори на Държавни лесничейства.

Ръководителят на проект. Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, и управителят на фирмата изпълнител на дейността „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД запознаха участниците в информационната среща с целта и основните параметри на маркирането на границите на защитените територии с трайни знаци на терен. Бе обяснено, че маркирането на границите на парка и резерватите е поставено като задача в заповедта за обявавянето на НП Пирин от, а обозначаването на буферната зона е изискване от комитета на Юнеско  към ДНП Пирин.

Маркирането на границите ще се извърши по два начина:

  • Чрез поставяне на маркировъчен знак;
  • Чрез лентово маркране върху терен или върху дървета

На срещата бяха обсъдени редица въпроси по реализация на дейността, както и начините за ефективно информиране на местните хора за времето на извършване на маркирането в отделните землища.