Нов ПИЦ в гр. Банско

С бързи темпове израства новият посетителски информационен образователен център на Дирекция Национален парк „Пирин“ в гр. Банско

Строителството на нов посетителски информационен образователен център на ДНП „Пирин“, в подножието на планината, напредва бързо. Първата копка бе направена на 30 март т.г. и строителите ще спазят предвидения в договора срок за откриване на готов, оборудван с интересни интерпретативни модули център до краят на м. август.
Фирмата изпълнител – “Монолит-21-Андонов и Захов” ООД, изгради през 2014 год. нов посетителски център на дирекцията и в гр. Сандански, с финансиране от ОП “Околна среда (2007-2013 г.)”.
Посетителският информационен център в гр. Банско ще бъде с разгърната площ 373 кв. метра. Той ще разполага с многофункционална зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин и националния парк, който е включен като защитена територия в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Новият център ще дава възможност за образователни дейности с деца от региона. Тук ще бъдат посрещани български и чуждестранни туристи, които ще се запознават с красотата на планината, с изключителното биоразнообразие на Пирин и дейностите за неговото опазване.
Изграждането на центъра е част от големия проект, изпълняван от парковата дирекция – “Устойчиво управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда (2007-2013 г.)”.

[Galleries 1 not found]