РАБОТНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДНП „ПИРИН“

1
Екипът по управление на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, организира поредното обучение за всички паркови служители – експерти и охранители.

Темите, обсъдени по време на обучението – „Защо не ме харесват? – Новата комуникационна среда и ориентацията в нея“ и „Експертизи при разследване на престъпления и административни нарушения в горите. Веществени доказателства“, предизвикаха много въпроси и обширно обсъждане сред присъстващите.

2Поканените от организаторите лектори – г-н Иван Бедров и д-р Ружена Кондева-Елчинова, районен прокурор, отговориха на всички въпроси с много конкретни примери.

Познавайки точно естеството на работата в парковата дирекция, Екипът по управление на проекта провежда винаги обучения, съобразени с важните за момента или дългосрочни цели.