Проект на план за управление на НП “Пирин” за периода 2014 -2023 г.

Тук можете да видите проекта на плана  за управление на Национален парк “Пирин” за периода 2014 -2023 г.