РЕМОНТ НА ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Във всички паркови райони на територията на Национален парк „Пирин“ в момента се осъществяват строително – ремонтни дейности в изпълнение на проект „Устойчиво управление на национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“. Подновява се пътната маркировка, обозначаваща основните подходи към защитената територия, парковите информационни центрове и контролно информационни пунктове, ремонтират се 9 дървени моста, около 57 км пътна мрежа с прилежащата инфраструктура, както и опасни участъци по определени туристически пътеки.

Вече са готови горските пътища в Парков район /ПР/„Вихрен“ – в местностите Босово бърдо – Елиова полена, Усипо – Караманица, Армане, до хижа „Загаза“ – ПР „Синаница“, довършват се отсечки до хижите „Пирин“, „Безбог“, „Демяница“ и „Яворов“.

Трудният планински терен и високите изисквания за обезопасяване на пътищата, мостовете и туристическите пътеки, са сериозно предизвикателство за работещите екипи.

Изпълнителят на дейностите – фирма „ПСТ Груп“ ЕАД София, трябва да приключи всички ремонти до края на месец август.