ПОКАНА за заключителна среща по дейност “Маркиране на границите в НП Пирин”

Дирекция „Национален парк Пирин”  най-учтиво кани всички кметове на общини и кметства, директори на държавни горски стопанства и граждани, собственици на имоти, граничещи с НП „Пирин” или резерват „Тисата” да вземат участие във заключителната информационна среща по дейност Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на буферната зона на Световното природно наследство – Юнеско, с трайни знаци на терен  от „Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран  от Оперативна програма Околна среда .

Срещата ще се проведе на 27.08.2015 г. от 11.00 ч в сградата на ДНП „Пирин” , гр. Банско, ул. България №4.