Приключи маркиране границите на национален парк „ПИРИН“

Заключителна среща със заинтересованите страни  бе проведена в Дирекцията на Национален парк „Пирин“ за представяне резултатите от дейностите по „Маркиране границите на Национален парк „Пирин”, резерватите „Баюви дупки – Джинжирица”, „Юлен” и „Тисата”, и на буферната зона на Световното природно наследство – ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен”. Това е една от най-важните задачи, заложени в заповедта за обявавянето на Национален парк „Пирин” и неосъществена по ред причини в продължение на около 15 години, бе отбелязано от ръководителя на проекта, г-н Страхил Христов. Маркирането  границите на парка е част от големия проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

 

На срещата ръководителят на фирма „Благоевградски териториален кадастър” ЕООД – изпълнител на дейностите, сподели затрудненията, през които са преминали по време на работата. Екипът от специалисти е преминал през много труднодостъпни терени, поставени са трайни маркировъчни знаци и е осъществено лентово маркиране върху терен или върху дървета на около 20 000 предварително зададени точки.  На много места изпълнителите са се сблъскали с неразбиране от страна на местните хора.

В отговор на всички постъпили жалби е извършена проверка на место в присъствието на жалбоподателя.

Парковата дирекция е уверена, че управлението на защитената територия ще се  подобри благодарение качественото изпълнение на тази дейност.