Прессъобщение

Нов Посетителски информационен център в град Банско  ще отвори врати

 на 12 октомври

 Нов Посетителски информационен и образователен център на Дирекция „Национален парк Пирин“ ще бъде открит в град Банско. Центърът е изграден по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г. Обектът е на стойност около 630 000 лв.

Церемонията по откриване на Посетителския информационен  център ще се състои на 12 октомври (понеделник) 2015 г., от 11.00 часа, в гр. Банско, на изхода от града по посока хижа „Вихрен“.

На откриването са поканени представители на областната и общинска администрации, държавни институции, директори и учители от училищата в гр. Банско, представители на медиите и неправителствени организации.

Центърът разполага със зала за посетители, прожекционна зала и постоянна експозиция с  интерпретативни модули, пресъздаващи богатия растителен и животински свят в Пирин.

Във връзка с приключване на дейностите по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин“ и резерват „Тисата“, на 13 октомври от 11 ч., Дирекция „Национален парк Пирин“ организира пресконференция в Пресклуба на БТА, гр. София.