Утвърден е плана за управление на резерват “Тисата”

От тук можете да “изтеглите” плана за управление на резерват “Тисата”