Екип

Екип за управление на проекта

Екипа за управление е сформиран от служители на ДНП Пирин, ключови  и основни неключови  експерти  на фирмата  консултан по организация и управление на проекта

Служители на ДНП Пирин 

Страхил Христов – ръководител на Екипа за управление на Проекта

Даниела Бергова – лице по нередности и управление на риска

Елена Топузова – експерт „Посетителска инфраструктура“

Магдалена Колчагова – отговорник за съхранение на документацията

Лиляна Декова – експерт по информация и публичност

 Ключови експерти

Людмила Димитрова –  Координатор

Маргарита Петрова – Финансист

Евелина Божилова – Кабакова –  юрист

Димитър Димитров –  Мониторинг и изпълнение на проекта

 

Основни неключови експерти

Светлана Кръстева-Счетоводител

Георги Грудев-Помощник юрист

Сотир Иванов-Туризъм

Красимира Даскалова-Строителен инженер

Светла Христова-В и К инженер

Даниела Златунова-Абиотични фактории

Доц. д-р. Мариус Димитров-Биологични  фактори

Д-р. Станислав Лазаров-Експерт Гори

Латинка Топалова-Флора

Владимир Милушев-Фауна

Румен Димитров-Селищна мрежа и инфраструктура

Д-р. Румяна Стоилова-Информираност на обществеността

Добромира Димова- Защитени територии

Д-р. Райна Начева-Географски информационни системи

Светослав Иванов-Администратор проект