Публични покани

Процедура 00530-2015-0002 – „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на персонални компютри и хардуер, необходими за работата на разработваната Интернет базираната географска система на Дирекция „Национален парк Пирин“, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли от тук

Създадена на 27 Юли 2015 г.

 

ПРОТОКОЛ  №  1 / 07.08.2015 г.

 

ПРОТОКОЛ  №  2 / 21.08.2015 г.

 

ДОГОВОР  № УР-076 /31.08.2015  г.