Проект на план за управление на НП “Пирин” за периода 2014 -2023 г.

Обществено обсъждане на проект на план за управление на НП Пирин

РАБОТНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДНП „ПИРИН“

Нов ПИЦ в гр. Банско

С бързи темпове израства новият посетителски информационен образователен център на Дирекция Национален парк „Пирин“ в гр. Банско

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти

Информационна среща по „Маркиране на границите на НП „Пирин”

ПОКАНА за среща за “Маркиране на границите НП Пирин”

Първа копка на ПИЦ в гр. Банско

Заседание на ОКС към Национален парк „Пирин“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.8 И 1.1.9 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на земноводни и влечуги на територията на НП „Пирин“,