Последни Новини

Утвърден е плана за управление на резерват “Тисата”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Мобилно приложение за ориентиране в Пирин

Вече е разработено и достъпно за инсталиране и ползване безплатно мобилно приложение за ориентиране в Пирин. То е създадено при изграждане на интернет базираната Географска информационна система на Национален парк Пирин.

Прессъобщение

ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МАРКИРАНЕ ГРАНИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

ПОКАНА за заключителна среща по дейност “Маркиране на границите в НП Пирин”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН

РЕМОНТ НА ПАРКОВА ИНФРАСТРУКТУРА

Работа по маркиране на границите

Проект на план за управление на НП “Пирин” за периода 2014 -2023 г.