Проект на план за управление на НП “Пирин” за периода 2014 -2023 г.

Обществено обсъждане на проект на план за управление на НП Пирин

РАБОТНА СРЕЩА – ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ДНП „ПИРИН“

Нов ПИЦ в гр. Банско

С бързи темпове израства новият посетителски информационен образователен център на Дирекция Национален парк „Пирин“ в гр. Банско

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценовите оферти

Информационна среща по дейност „Маркиране на границите на НП „Пирин”

ПОКАНА за среща по дейност “Маркиране на границите НП Пирин”

Първа копка на ПИЦ в гр. Банско

Заседание на ОКС към Национален парк „Пирин“

ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДЕЙНОСТИТЕ 1.1.8 И 1.1.9 ОТ ПРОЕКТА

Приключиха дейностите по проучване на видовете и местообитанията на земноводни и влечуги на територията на НП „Пирин“,